Zarejestruj bezpłatne konto

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego.

Dane firmy

NIP firmy:

Dane do logowania

Imię:
Nazwisko:
Email:
Hasło:
Powtórz hasło:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

W związku z przystąpieniem do Projektu "Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Minister Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu,
  3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu,
  5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

pokaż »

Regulamin użytkowania platformy

pobierz »