Publikacje

Przed przejściem do kursów e-learningowych i tworzenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi, proponujemy zapoznanie się z przedstawionymi publikacjami, które pomogą lepiej wykorzystać narzędzia, jakie oddajemy Państwu do dyspozycji. Proponujemy:
 • Raport "Najlepsze praktyki z opracowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi
  z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard "Zatrudnienie Fair Play""
  więcej »

  przedstawiający wnioski płynące z wdrożenia do praktyki internetowej platformy "Zatrudnienie Fair Play" w 25 małych i średnich firmach. Publikacja zawiera konkluzje płynące z zastosowania w praktyce platformy ZFP i generatora strategii ZZL, zawiera informacje o motywacjach oraz oczekiwaniach właścicieli firm, które kierowały nimi w trakcie podejmowania decyzji o przystąpieniu do projektu i opracowaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi, a także prezentuje diagnozę sytuacji zastanej w firmach w zakresie realizacji procesów standardu "Zatrudnienie Fair Play” i przebieg prac nad strategiami ZZL. Ważną częścią publikacji jest narzędzie do samooceny firmy w oparciu o standard "Zatrudnienie Fair Play". Na podstawie opisu standardu oraz zamieszczonych pytań przedsiębiorstwo może spróbować zidentyfikować u siebie poziom istnienia 15 procesów standardu "Zatrudnienie Fair Play" i dzięki temu rozpocząć zmiany, które pozwolą firmie na samodzielne opracowanie strategii, co umożliwi usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi.


  pobierz »Pobierz
 • Podręcznik "Standard "Zatrudnienie Fair Play". Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem." pokazujący proces budowy strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem strategii zarządzania wiekiem w oparciu o standard ZFP obejmujący wiele praktycznych przykładów i rozwiązań stosowanych przez firmy. Podręcznik przedstawia również korzyści wynikające z wdrożenia każdego z 15 procesów obejmujących całokształt zarządzania zasobami ludzkimi. pobierz »Pobierz
  oceń podręcznik »Oceń podręcznik
 • Podręcznik "Zostań mentorem" przedstawiający całokształt zagadnień związanych z mentoringiem, od roli mentora i wymagań w stosunku do tej osoby, po proces budowy programów mentoringowych jako wsparcia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. pobierz »Pobierz
  oceń podręcznik »Oceń podręcznik
 • Publikację pt. "Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+", w której obok szeroko opisanej sytuacji osób 50+ na rynku pracy, w tym także na Mazowszu, tendencji w tym zakresie, prezentujemy teorię i liczne rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, studia przypadków najlepszych praktyk w tym obszarze z polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz podsumowanie wywiadów pogłębionych na temat trudności we wdrażaniu zarządzania wiekiem w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. pobierz »Pobierz
  oceń publikację »Oceń publikację
 • Podręcznik użytkownika pokazujący krok po kroku zasady korzystania z funkcjonalności platformy. pobierz »Pobierz
  oceń podręcznik »Oceń podręcznik