Pomoc

Pobierzpobierz » Mając na uwadze jak najlepsze skorzystanie z narzędzi umieszczonych na platformie przygotowaliśmy
podręcznik użytkownika pokazujący krok po kroku zasady korzystania z narzędzia.

Jeżeli masz uwagi, problemy lub sugestie dotyczące zmian na platformie
czy zastosowania innych niż proponowane rozwiązania, prosimy o kontakt.