Witamy Państwa na platformie "Zatrudnienie Fair Play - budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie"

Zatrudnienie Fair Play - budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie Platforma obejmuje nowoczesne narzędzia ułatwiające przygotowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i programów mentoringowych na bazie Standardu Zarządzania Kapitałem Ludzkim "Zatrudnienie Fair Play", ZFP-2013, IPED (standard ZFP) i przygotowujące pracowników 50+ do roli mentora. Dzięki narzędziom oferowanym na platformie możliwe jest opracowanie kompleksowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, obejmującej całokształt relacji pracodawca-pracownik (ujętych w 15 procesach standardu ZFP) z udziałem pracowników (lub przedstawicieli pracowników) i formalne przyjęcie tego dokumentu. Platforma jest interaktywnym narzędziem, które przeprowadzi pracowników 50+ przez cały proces organizacji i wdrażania programu mentoringu i tworzenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem w oparciu o Standard ZFP.

W krótkim przewodniku po platformie podpowiadamy Państwu, jak poruszać się po niej, aby w jak najlepszym stopniu wykorzystać możliwości, jakie platforma stwarza. Zapraszamy!

Na platformie znajdziecie Państwo następujące elementy:

 • Interaktywną platformę e-learningową "Zostań mentorem" więcej »

  na której udostępnione są kursy e-learningowe (mentoring, coaching, przywództwo, motywacja, adaptacja zawodowa, mentor mediatorem, zarządzanie czasem, organizacja pracy, podejmowanie decyzji oraz zarządzanie wiekiem), wspomagające przygotowanie się pracowników 50+ do roli mentorów i poszerzające ich kompetencje, a tym samym wspomagające tworzenie programów mentoringowych i ich skuteczne wdrażanie. Dzięki umieszczonemu na platformie testowi wiedzy użytkownicy platformy mogą poznać swoje luki w poszczególnych obszarach i uzupełnić je poprzez zapoznanie się z zestawem kursów. Ten element wspiera także wydłużenie wieku aktywności zawodowej pracowników 50+ poprzez otwarcie przed nimi nowej perspektywy zawodowej, jaką jest rola mentora. Zapoznanie się z wszystkimi kursami (w dowolnej kolejności) uprawnia Użytkownika do otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu e-learnignowym obejmującym tematy kursów.

 • Internetowy generator kompleksowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi więcej »

  z uwzględnieniem zarządzania wiekiem w oparciu o standard ZFP, który jest profesjonalnym systemem zarządzania kapitałem ludzkim, i który ma w zamierzeniu maksymalizować zaangażowanie pracowników danej organizacji w tworzenie jej sukcesu. Prezentowany generator zawiera elementy podkreślające aspekty związane z zarządzaniem wiekiem. Standard ZFP uwzględniający 15 procesów jest idealnym narzędziem dla wszystkich pracodawców, którzy pragną właściwie ułożyć swoje relacje z pracownikami, w tym z grupy 50+. Generator zawiera wiele wskazówek i podpowiedzi pomagających w stworzeniu strategii odpowiedniej dla danej firmy i umożliwia tworzenie jej on-line krok po kroku według gotowego wzorca.

 • Publikacje:
  • Raport "Najlepsze praktyki z opracowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi
   z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard "Zatrudnienie Fair Play""
   więcej »

   przedstawiający wnioski płynące z wdrożenia do praktyki internetowej platformy "Zatrudnienie Fair Play" w 25 małych i średnich firmach. Publikacja zawiera konkluzje płynące z zastosowania w praktyce platformy ZFP i generatora strategii ZZL, zawiera informacje o motywacjach oraz oczekiwaniach właścicieli firm, które kierowały nimi w trakcie podejmowania decyzji o przystąpieniu do projektu i opracowaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi, a także prezentuje diagnozę sytuacji zastanej w firmach w zakresie realizacji procesów standardu "Zatrudnienie Fair Play” i przebieg prac nad strategiami ZZL. Ważną częścią publikacji jest narzędzie do samooceny firmy w oparciu o standard "Zatrudnienie Fair Play". Na podstawie opisu standardu oraz zamieszczonych pytań przedsiębiorstwo może spróbować zidentyfikować u siebie poziom istnienia 15 procesów standardu "Zatrudnienie Fair Play" i dzięki temu rozpocząć zmiany, które pozwolą firmie na samodzielne opracowanie strategii, co umożliwi usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi.

  • Podręcznik "Standard "Zatrudnienie Fair Play". Odpowiedzialne zarządzanie
   zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem"
   więcej »

   pokazujący proces budowy strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem strategii zarządzania wiekiem w oparciu o standard ZFP obejmujący wiele praktycznych przykładów i rozwiązań stosowanych przez firmy. Podręcznik przedstawia również korzyści wynikające z wdrożenia każdego z 15 procesów obejmujących całokształt zarządzania zasobami ludzkimi.

  • Podręcznik "Zostań mentorem" więcej »

   przedstawiający całokształt zagadnień związanych z mentoringiem, od roli mentora i wymagań w stosunku do tej osoby, po proces budowy programów mentoringowych jako wsparcia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie.

  • "Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi
   ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+"
   więcej »

   publikacja, w której obok szeroko opisanej sytuacji osób 50+ na rynku pracy, w tym także na Mazowszu, tendencji w tym zakresie, prezentujemy teorię i liczne rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, studia przypadków najlepszych praktyk w tym obszarze oraz podsumowanie wywiadów pogłębionych na temat trudności we wdrażaniu zarządzania wiekiem w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach.

  • Podręcznik użytkownika pokazujący krok po kroku zasady korzystania z funkcjonalności platformy.

Zanim przejdziecie Państwo do kursów e-learningowych i tworzenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi, proponujemy zapoznanie się z przedstawionymi publikacjami.

Platforma powstała w ramach projektu "Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.